Ochrona danych osobowych

Stage

Article: Ochrona danych osobowych

Cieszymy się z Państwa wizyty na naszych stronach internetowych i chcielibyśmy w przejrzysty sposób wyjaśnić Państwu, czy i kiedy Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane.

Zasady ochrony danych osobowych

Zasadniczo możliwe jest korzystanie z naszej strony internetowej bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak chcą Państwo skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania (np. realizacja umowy), prosimy wówczas o Państwa zgodę.

Ową uwagą informujemy o tym, jakie dane zbieramy od Państwa, jak je wykorzystujemy i jak mogą Państwo sprzeciwić się wykorzystaniu Państwa danych. Jesteśmy świadomi, jak ważne jest dla Państwa ostrożne obchodzenie się z Państwa danymi osobowymi podczas korzystania z naszych usług.

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie i przetwarzanie danych?


DB Regio AG gromadzi i przetwarza Państwa dane jako podmiot odpowiedzialny.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących tej strony, prosimy o kontakt z:

DB Regio AG
Marketing-Bestellerkommunikation
Stephensonstraße 1
60326 Frankfurt am Main

dbregio@deutschebahn.com

Wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Chris Newiger.

Pytania i sugestie dotyczące ochrony danych osobowych można przesyłać pocztą elektroniczną na adres

datenschutz.regio@deutschebahn.com

Jakie dane zbieramy oraz jak i dlaczego przetwarzamy Państwa dane?

Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane wyłącznie do określonych celów. Mogą one wynikać z konieczności technicznych, wymagań kontraktowych lub wyraźnych żądań użytkownika.

Ze względów technicznych podczas wizyty na stronie flughafenexpress.deutschebahn.com muszą być gromadzone i przechowywane określone dane, takie jak data i czas trwania wizyty, używane strony internetowe, dane identyfikacyjne używanej przeglądarki i typu systemu operacyjnego oraz strona internetowa, z której nas Państwo odwiedzają.

Podstawa prawna przetwarzania danych

O ile uzyskamy Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stanowi to podstawę prawną zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

W przypadku przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do realizacji umowy z Państwem, umowa stanowi podstawę prawną zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Artykuł 6 ust. 1 lit. b DSGVO ma również zastosowanie do czynności przetwarzania, które są niezbędne do wdrożenia środków przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług.

Jeżeli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, który powoduje, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne, np. do wypełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.

W celu ciągłego doskonalenia naszej oferty, przechowujemy i analizujemy dane użytkowe z obszaru online pod pseudonimem. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

Czy dane będą przekazywane dalej?

Udostępnienie strony internetowej zazwyczaj wymaga włączenia zależnych podmiotów przetwarzających, takich jak operatorzy centrów komputerowych.

Zewnętrzni usługodawcy, którzy przetwarzają dane w naszym imieniu, są przez nas starannie wybierani i ściśle związani umową. Usługodawcy pracują zgodnie z naszymi instrukcjami, co jest zapewnione przez surowe przepisy umowne, środki techniczne i organizacyjne oraz dodatkowe kontrole.

Ponadto, Państwa dane będą przekazywane tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to swoją jednoznaczną zgodę lub gdy jest to wymagane przez prawo.

Transfer do państw trzecich spoza UE/EOG lub do organizacji międzynarodowej nie następuje, chyba że istnieją odpowiednie gwarancje. Obejmują one standardowe klauzule umowne UE, jak również decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

Jak długo będą przechowywane Państwa dane?

Przechowujemy Państwa dane tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu, dla którego zostały one zebrane, lub jeśli jest to wymagane przez prawo. Na przykład, w ramach stosunku umownego, przechowujemy Państwa dane co najmniej do momentu całkowitego rozwiązania umowy. Następnie dane te są przechowywane przez ustawowy okres przechowywania.

Kiedy używa się cookies?

Cookies to małe pliki tekstowe, w których mogą być przechowywane dane osobowe. Cookies mogą zostać przeniesione na stronę po jej wywołaniu i w ten sposób umożliwiają przypisanie do niej użytkownika. Cookies pomagają uprościć użytkownikom korzystanie ze stron internetowych.

Rozróżniamy cookies, które są absolutnie niezbędne dla technicznych funkcji strony internetowej, oraz cookies, które nie są absolutnie niezbędne dla technicznych funkcji strony.

Chcemy dać Państwu możliwość podjęcia świadomej decyzji za lub przeciw używaniu cookies, które nie są bezwzględnie konieczne dla technicznych funkcji strony internetowej. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia plików cookie wykorzystywanych do celów reklamowych, otrzymają Państwo mniej precyzyjnie dopasowane reklamy, które nie do końca odpowiadają Państwa zainteresowaniom. Korzystanie z witryny internetowej jest jednak w dalszym ciągu możliwe w pełnym zakresie.

W tym miejscu informujemy Państwa o rodzaju i zakresie korzystania z cookies na naszych stronach:

Korzystanie z witryny flughafenexpress.deutschebahn.com jest zasadniczo możliwe bez cookies, które nie służą celom technicznym. W związku z tym mogą Państwo zablokować śledzenie za pomocą cookies w swojej przeglądarce (do-not-track, tracking-protection) lub zakazać zapisywania cookies osób trzecich. Ponadto zalecamy regularne sprawdzanie zapisanych cookies, chyba że wyraźnie zażądają Państwo ich usunięcia.

Uwaga: po usunięciu wszystkich cookies, wszystkie możliwe cookies (opt-out-cookies) zostaną również usunięte, tak aby użytkownik musiał ponownie skorzystać z każdej zadeklarowanej rezygnacji.

Użycie Matomo (dawniej Piwik)

Korzystamy z serwisu analitycznego Matomo (dawniej Piwik) na naszej stronie internetowej, aby analizować i regularnie ulepszać korzystanie z naszej strony. Dzięki uzyskanym statystykom możemy udoskonalić naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. Małe pliki tekstowe (cookies) są wykorzystywane do przechowywania danych dotyczących sposobu korzystania z naszej strony internetowej, w tym adresu IP. Dane te są anonimowe i przechowywane na naszych serwerach.

Podstawą prawną stosowania Matomo jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) DSGVO.

Państwa opcje dezaktywacji: jeśli nie zgadzają się Państwo z analizą zachowania użytkowników, mogą Państwo w każdej chwili ustawić swoją przeglądarkę tak, aby nie można było ustawić cookie analizy. W tym miejscu mogą Państwo również zdecydować, czy w Państwa przeglądarce może być zapisany unikalny plik cookie do analizy stron internetowych, który umożliwi operatorowi strony zbieranie i analizę różnych danych statystycznych. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z tej opcji, prosimy usunąć zaznaczenie, aby umieścić w przeglądarce cookie dezaktywujące Piwik:

Wyłączenie śledzenia przez Piwik (Matamoto)

Uwaga: jeśli usuną Państwo całkowicie swoje pliki cookie, plik cookie dezaktywacji zostanie również usunięty. Oznacza to, że musieliby Państwo ponownie wyrazić swój sprzeciw wobec analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa mają użytkownicy flughafenexpress.deutschebahn.com?
  • Mogą Państwo zażądać informacji o tym, jakie dane są przechowywane na Państwa temat.
  • Mogą Państwo żądać poprawienia, usunięcia i ograniczenia przetwarzania (blokowania) Państwa danych osobowych, o ile jest to prawnie dopuszczalne i możliwe w ramach istniejącego stosunku umownego.
  • Mają Państwo prawo do odwołania się do organu nadzorczego. Organem nadzorczym odpowiedzialnym za Deutsche Bahn AG jest: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (Berliński Komisarz ds. ochrony danych i wolności informacji), Friedrichstr.219, 10969 Berlin, e-mail: mailbox@datenschutz-berlin.de.
  • Mają Państwo prawo do przenoszenia przekazanych przez siebie danych na podstawie zgody lub umowy (przenoszalność danych).
  • Jeśli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych, mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę w taki sam sposób, w jaki ją Państwo udzielili. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.
  • Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub jest niezbędne do realizacji zadania publicznego.
  • Jeśli przetwarzamy Państwa dane dla celów reklamy bezpośredniej, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się tej reklamie ze skutkiem na przyszłość.

W celu skorzystania z Państwa praw wystarczy pismo na adres...

DB Regio AG
Marketing-Bestellerkommunikation
Stephensonstraße 1
60326 Frankfurt am Main

dbregio@deutschebahn.com

Aktualizacja w przypadku nowych funkcji

Informację o ochronie danych osobowych dostosowujemy do zmienionych funkcji lub zmienionych sytuacji prawnych. Dlatego zalecamy regularne czytanie informacji o ochronie danych osobowych. Jeśli wymagana jest Państwa zgoda lub jeśli część informacji o ochronie danych osobowych zawiera regulacje dotyczące stosunku umownego z Państwem, zmiany zostaną dokonane tylko za Państwa zgodą.

Status: Maj 2020